Ki volt Bogdán János?
Bogdán János, Magyarország (és Európa) első és egyetlen cigány gimnáziumának igazgatója.
Ki volt Bogdán János?

Bogdán János, Magyarország (és Európa) első és egyetlen cigány gimnáziumának igazgatója 1999. január 9-én délelőtt fél tízkor egy előzési kísérlet után egy jeges útszakaszon megcsúszva áttért a szembejövő forgalmi sávba és frontálisan ütközött Mercedes személygépkocsival, aminek következtében, vagy mint mondják, már az ütközést megelőzően, szíve megállt, s a helyszínen szörnyethalt.

Úgy tűnik, szíve már nem bírta az utóbbi években reá nehezedő nyomást elviselni, s kikerülni, átvészelni az egyre szaporodó veszélyeket és sorscsapásokat.

Egy évvel ezelőtt nagyra becsült kollégáját s helyettesét, Fehér Ferencet veszítette el egy hasonló autóbaleset következtében. Az elmúlt nyáron egy tengerparti üdülés során két kedvelt diákját veszítette el örökre. Agyonhajszolt, zaklatott s „díjra korbácsolt” élete során felgyorsult sorsának sebessége: az idő és valóság feletti uralmát elveszítve kicsúszott a talaj a lába alól. Földi pályája derékba tört. Életművét befejezetlenül hagyta ránk, a 21. század nemzedékére. 36 évet élt, négy kiskorú fiát, s élete társát, Árnyékot immáron örökre a sors gondjaira bízta.

1963. április 7-én született egy Somogy megyei kis faluban, Görgetegen. Itt járt általánosba, majd Kaposváron a Műszaki Szakközépiskolában esztergályosi képesítést szerzett. Ezt büszkén szokta emlegetni ismerőseinek. A Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképző magyar-történelem szakán. 1987-ben szerezte meg első diplomáját, majd a szegedi Juhász Gyula Főiskolán 1992-ben elvégezte az ELTE filozófia kiegészítő szakát. Előbb a Tolna megyei Lengyel mezőgazdasági szakközépiskolájában tanított; 1989-92 között pedig a sümegi Kisfaludy Sándor Gimnáziumban.

1992 szeptemberétől a Soros Alapítvány ösztöndíjasaként a Gandhi Alapítványi Gimnázium pedagógiai koncepciójának kidolgozását irányította, és elkészítette az irodalom és a filozófia tantervét. Ő irányította az iskola létrehozásának szervezőmunkáját is. 1993 nyarán szakmai nézetkülönbségek miatt kivált a Pedagógiai Munkaközösségből, és a JPTE Szociálpolitikai tanszékének tanársegédje lett. Itt a szociálpolitikus képzés cigányokkal, illetve kisebbségekkel kapcsolatos programjának kidolgozásával, részben végrehajtásával bízták meg. 1994 nyarán felkérésre megpályázta és elnyerte a Gandhi Gimnázium igazgatói posztját.

Az utóbbi években idejének és energiájának jelentős részét a gimnázium és kollégium fejlesztésére fordította. Engem és valamennyi ismerősét büszkén kalauzolta végig az épülő kollégium területen. Nem kis erőfeszítésébe került, hogy a mindenkori kormányt, jobb belátásra bírja a gimnázium bővítési, fejlesztési támogatását illetően. A korábbi időszakban elbocsájtott alapítványi vezetésnek köszönhetően szabálytalan és visszaélésekre alkalmas gazdálkodásért rosszakaróinak állandó feljelentései nyomán rendszeresen hol rendőri, hol állami vizsgálatnak vetették alá az iskolát. A Gandhi Közalapítvány felügyelőbizottsága is mindent elkövetett annak érdekében, hogy az általuk megállapított jogsértésekért, szabálytalanságokért Jánost tegyék felelőssé.

Az állandó nyílt támadások, csatározások és lejáratások kereszttüzében szilárd akarata, jelleme s erős lélekjelenléte mégis megnyugvást és optimizmust tudott árasztani. Egyszerűen élt. Magaviselete sohasem volt hivalkodó. Az uniformist, a menedzseri megjelenést elvből kerülte. Gondolkodó alkat volt, liberális elveket vallott. A magamutogató, öntömjénező és bürokrata magatartást elítélte, kíméletlenül gúnyolta. Kollégáival, bajtársaival és a bajba jutott emberekkel mindig szolidáris volt. Az utóbbi években lehetősége és módja szerint foglalkozott a horvátországi, a romániai és bulgáriai nyomorban tengődő roma gyerekek általános és oktatási helyzetével. Alapítója volt a Roma Polgárjogi Alapítványnak. Utóbb a Soros Alapítvány roma programjának kurátora lett. Különös gondot fordított a tehetséges tanulók útjának egyengetésére. Ötletei és leleményessége révén igyekezett színesebbe, otthonosabbá tenni a diákok kollégiumi életét. Büszkeséggel töltötte el a gimnázium hagyományőrző és színjátszó csoportjának tehetsége és sikere. Nagy súlyt fektetett iskolai társkapcsolatok kiépítésére és ápolására, nem kis részben az ő munkájának is köszönhető az a Pécs városának adományozott európai díj, amit a város a Ghandi Gimnáziummal közösen kapott meg.

Minden gondolatával és tettével a gimnázium jó hírnevének s tekintélyének gyarapításán fáradozott. Fontosnak tartotta, hogy a helyi megyei és országos kisebbségi önkormányzatok, szervezetek képviselői valóban hitelesen és következetesen politizáljanak. Bosszantotta a kicsinyes, megalkuvó, aprópénzre váltott hűbéri és gyarmatosító kisebbségi politika elburjánzása. Pécsett tagja volt a Szabad Demokraták Szövetségének. Az SZDSZ országos vezetése a tavalyi parlamenti választásokon őt szerette volna indítani a párt országos listáján, de ő ezt a gesztust gondolkodás nélkül elutasította: nem érzett elhivatottságot a mindennapi politizálás iránt. Ám a helyi és az Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat ártalmas semmittevését megsokallva úgy döntött, hogy az idén indul a helyi kisebbségi önkormányzati választáson, ahol mandátumot is szerzett. Végzetes balesete napján éppen a Pécsett megrendezendő, nem Lungo Drom-os megyei elektori gyűlésre sietett. Ha két élete lett volna, az is kevésnek bizonyult volna.

A szülő gondoskodásával és aggódásával figyelte a cigányságot érintő minden olyan jelenséget, ami e népcsoport társadalmi integrálását, felemelkedését, avagy éppen annak gátját érintette. Szűkebb baráti körben a dél-dunántúli régió értelmiségi atyjának, kajánkodva „Keresztapának” neveztük. Nagyon hitt a csapatszellemben, de nem egyszer panaszolta el nekem, hogy csak nagyon kevesen érzik szívügyüknek a Gandhi Gimnázium, s egyáltalán a cigány értelmiség kinevelésének ügyét. Közösen azt terveztük, hogy olyan lapot indítunk, amely nagy figyelmet fordít a cigány fiatalok és tanulók problémái és sikerességük segítése iránt, és figyelemmel kísérné a helyi cigány és más nemzetiségű kisebbségi önkormányzatok mindennapi munkáját.

Úgy érzem, hogy mi, akik nagyon közel álltunk hozzá, s mindazok, akik jól ismerték gondolatait, törekvéseit, útmutató elveit, inspiráló lelkesedését, immáron pótolhatatlanul szegényebbek, csonkábbak és esetlenebbek lettünk. De maga a cigányság is szegényebb s árvább lett az ő elvesztésével. Emlékét örökmécsesként, intő szavait mementóként őrizzük meg szívünk mélyén.

Nyugodjék békével.

Konrád Imre
1999. január 27.